Is de Nederlandse varkenshouderij klaar voor de klimaattransitie?

Om de Nederlandse uitstoot van broeikasgassen met tenminste 49 procent te verlagen ten opzichte van het niveau van 1990 zijn maatregelen nodig in alle lagen van de economie.

De keten van varkensvlees kan BKG-emissies terugdringen om de doelstellingen van het Nederlandse Klimaatakkoord te helpen realiseren. De varkensstapel is een belangrijke uitstoter van broeikasgassen en verantwoordelijk voor 45 procent van de totale uitstoot van de toeleveringsketen van varkensvlees. Volgens Rabobank moeten varkenshouders meer worden gewaardeerd en beloond voor de maatregelen die zij nemen om de uitstoot te verlagen.

Where to go from here