Weer trekken Jumbo en Coop aan het langste eind

De kogel is door de kerk. Jumbo en Coop nemen samen het kwakkelende Emté over van Sligro. De overname heeft vooral fikse implicaties voor leveranciers.

Jumbo, Coop en Emté verwachten deze deal de komende maanden rond te gaan krijgen. Er is al zoveel en zo lang over gespeculeerd dat het wel heel raar zou zijn als dit een schok in de Nederlandse food-retailmarkt zou teweegbrengen. Voor de leveranciers van de betrokken supermarktketens volgen er wel spannende tijden. Grote kans namelijk dat het (forse) prijskaartje deels wordt afgewenteld op de leveranciers. Dat hebben we tenslotte eerder zien gebeuren.

Zoveel kansen om het huis van je buren te kopen krijg je niet. Dat verklaart waarschijnlijk de doortastendheid van Jumbo en Coop om supermarktketen Emté over te nemen van Sligro. De aankoopprijs van tien tot elf keer de EBITDA in 2017 – geschoond voor werkkapitaal en vastgoed, vóór eventuele synergieën – is fors te noemen, maar de beide overnemende partijen hebben eerder bij de Super de Boer- en C1000-acquisities laten zien dat ze een strategische premie om kunnen zetten in klinkende munt.

Circa tweederde van de EUR 828 miljoen aan Emté-omzet zal naar Jumbo gaan. De rest wordt geabsorbeerd door Coop. In winkelaantallen ligt de verhouding iets anders omdat vooral de grotere winkels met hogere omzetten naar Jumbo gaan. Omdat men tactisch met de winkelverdeling tussen de twee verschillende formules om kan en zal gaan, blijft de overlap tussen Emté-locaties en reeds bestaande Jumbo- en Coop-vestigingen beperkt.

Onveranderd competitieve markt

Voor het Nederlandse supermarktlandschap zal de herverdeling van Emté’s marktaandeel van 2,5 procent geen grote verschuivingen opleveren. Met een plus van 0,8 procentpunten gaat Coop voorbij aan Dirk van den Broek, maar die formule is op haar beurt onderdeel van het grotere Detailresult Groep (zie figuur 1). Jumbo krikt haar marktaandeel op tot boven de 20 procent en verstevigt daarmee haar nummertwee-positie.

Figuur 1: marktaandelen vóór en na de beoogde overname van Emté

Weer trekken _fig1

Op lokaal niveau zal de 30 tot 40 procent vloerproductiviteitstijging waar Jumbo op inzet in de over te nemen winkels de concurrentie op scherp kunnen zetten. Landelijk gezien veranderen de onderlinge concurrentieverhoudingen tussen de verschillende formules naar verwachting nauwelijks, ook na de deal. Het is en blijft een competitieve markt.

In afwachting van dé brief

Voor de leveranciers van betrokken food retailers is dit de minst rooskleurige uitkomst van het verkoopproces. De Superunie-inkoopcombinatie verliest weliswaar 1,7 procent marktaandeel, maar zal naar verwachting de focus leggen op het feit dat ze, met afstand, nog steeds de op één na grootste inkooporganisatie zijn. Heel veel onderhandelruimte zal er in Beesd dus niet ontstaan.

En bij Jumbo zullen ze – vanaf deze zomer als de deal wordt afgerond – ongetwijfeld beginnen met het harmoniseren van de inkoopcondities. Net als bij de C1000 en Super de Boer-acquisities valt niet uit te sluiten dat Jumbo de leveranciers opnieuw de kans wil bieden om mee te delen in de vergroting van het afzetgebied in ruil voor een prijsconcessie. De vaste leveranciers zullen zich de brief van september 2012 ongetwijfeld nog heugen.

Wat (of wie) gaat er volgen?

Al jaren werd er door marktvorsers en vooral aandelenanalisten gespeculeerd over de verkoop van Emté. Nu de deal eraan komt, is het daarom onwaarschijnlijk dat de transactie bij andere marktpartijen veel in beweging gaat zetten, temeer omdat de marktverhoudingen niet wezenlijk veranderen.

Wellicht dat het verlies van marktaandeel binnen Superunie de discussie weer aanwakkert over een verdere samenwerking om de één na grootste inkoper in Nederland te blijven. Maar ook dat is niets nieuws onder de zon, en zal dus geen paniekreacties bij collega-supermarkteigenaren oproepen.

Download a PDF version of this article

> Click here to download <