Anders werken en lunchen na corona: Thuiswerken biedt uitdagingen en kansen

Uit een onderzoek in zes Europese landen blijkt dat kantoorpersoneel straks - na corona – gemiddeld een kleine twee dagen per week thuis gaat werken. In Nederland komt dat neer op één dag per week extra dat werknemers niet op of in de buurt van kantoor lunchen, vergeleken met vóór corona. Dit betekent een potentiële omzetderving van ruim EUR 400 mln voor bedrijfscateraars en broodjeszaken in en rondom kantoren.

 
Thuiswerken heeft niet alleen impact op de werknemer en werkgever, het betekent ook dat er op een andere locatie wordt geluncht of gesnackt, met mogelijk ook andere producten, uit andere kanalen, van andere leveranciers. De bedrijfskantines in Nederland zetten – voor corona toesloeg – naar schatting jaarlijks EUR 1,7 mld om. Lunch zal daar de hoofdmoot van zijn. Maar als een werknemer een dag minder op kantoor is zal dat ook impact hebben op de rest van de koffie, snacks en eventueel avondmaaltijden die op kantoor worden genuttigd. De lunchomzet van broodjeszaken en gemakswinkels die te relateren is aan ‘kantoorlunchers’ is iets lastiger in te schatten. Er komt natuurlijk meer klandizie in die winkels dan alleen kantoorpersoneel. Grof ingeschat zullen de kantoorlunchers goed zijn voor enkele honderden miljoenen euro’s. Één dag extra thuiswerken betekent in theorie dus een gezamenlijke omzetderving voor cateraars en gemakswinkeliers van zo’n EUR 400-500 mln.
 
Door in te zetten op bijvoorbeeld schaalvergroting, meer horeca-achtige concepten of bezorging kunnen uitbaters meer efficiency, hogere opbrengsten per klant en aanwas van nieuwe klanten realiseren.
Download-with-margin-1280px.png