En de Winnaar is… Nutri-Score

Nederland heeft gekozen voor de Nutri-Score als het front-of-pack voedingskeuzelogo. Hoewel er voor- en nadelen aan de Nutri-Score kleven, lijkt dit logo het beste hulpmiddel in het stimuleren van gezonde keuzes voor een brede groep consumenten.

In navolging van Frankrijk, België, Spanje, Zwitserland en Duitsland heeft ook de Nederlandse overheid gekozen voor de Nutri-Score als front-of-pack voedingslogo. Dat wil zeggen, de insteek van Den Haag is dat per medio-2021 het Nutri-Score logo met bijbehorende berekenwijze wordt ingevoerd voor Nederlandse producten. Het logo moet consumenten helpen in het maken van een gezondere keuze in de supermarkt.

CF_Nutriscore_full image

Nutri-Score is een samengesteld label waarin acht voedingswaarden van een product teruggerekend zijn naar één simpele score (A tot en met E, waarbij A de gezondste optie is). Niet alleen ‘ongezonde’ ingrediënten tellen mee in de berekening, Nutri-Score beloont ook de gezonde kenmerken van een product zoals vezels en eiwitten. De Nutri-Score vraagt weinig tot geen kennis van de consument zelf. Het spreekt daarom een brede doelgroep aan.

In Frankrijk zijn ze ruim één jaar onderweg met Nutri-Score en de eerste resultaten tonen aan dat de consument C en D-categorie producten iets vaker laat staan en vaker voor een A of een B gaat. Naast deze eetwissels bij de consument verwachten we dat producenten hun producten vaker zullen gaan herformuleren om tot een betere score te komen. Een soortgelijke reactie uit de industrie hebben we de afgelopen jaren ook gezien in het Britse frisdrankenschap naar aanleiding van de ‘sugar tax’.

Warm welkom?

De keuze voor het Nutri-Score label is niet onomstreden. Het logo werkt vooral voor de consument die vóór het schap staat en een keuze moet maken. Er zijn uiteraard enige uitzonderingen, maar breed bekeken biedt het label een gemakkelijke vergelijkingsbasis om de gezondere optie binnen een bepaald schap te kiezen. Dit vertegenwoordigt het gros van de aankoopbeslissingen.

Het Nutri-Score logo werkt minder goed wanneer de consument verschillende schappen met elkaar vergelijkt. Kaas of noten komen er dan bekaaid van af in vergelijking tot bijvoorbeeld diepvrieskroketten of pizza’s. Ook scoren sommige producten uit de alom bekende Schijf van Vijf slecht op de Nutri-Score maatstaf, hetgeen consumenten in verwarring zouden kunnen brengen. Gelukkig is er ook altijd nog zoiets als gezond verstand, maar staatssecretaris Blokhuis wil komend jaar toch kijken of deze bezwaren geadresseerd kunnen worden in de berekenwijze van de Nutri-Score voordat het logo daadwerkelijk wordt ingevoerd. Daar moeten wetenschappers uit de andere ‘Nutri-Score landen’ dan wel mee instemmen.

Bewustwordingsinstrument

In 2015 introduceerde een grote Zweedse meubelgigant de reclameslogan ‘Aandacht maakt alles mooier’. Maar de kreet werkt natuurlijk op veel meer onderwerpen dan alleen meubelbouwpakketten. Neem het energielabel op onze woningen. De implementatie van dit label heeft de Nederlandse overheid heel wat jaren en veel voeten in aarde gekost. Ook bij dit label was de gevestigde orde – lees makelaars en vastgoedontwikkelaars – in den beginne niet volledig overtuigd, maar heeft het label ontegenzeggelijk bijgedragen aan de bewustwording onder consumenten.

Het Nutri-Score-label is niet 100% perfect en zal zeker niet voor alle consumenten werken. Echter, als het label, en misschien ook wel de discussie daaromheen, bijdraagt aan een beetje meer aandacht voor voedingswaarden, en een gezonde keuze bij een grote groep welwillende maar relatief gemakzuchtige consumenten, dan zijn we weer een stapje dichter bij een gezonder Nederland. Goed nieuws dus dat er voor het logo is gekozen. Alleen jammer dat het nog even op zich laat wachten.

Download-with-margin-1280px.png