De vijftig tinten groen van regeneratieve landbouw

Regeneratieve landbouw is een term die steeds vaker opduikt, in de media, in de wetenschap en zeker in het bedrijfsleven. Is regeneratieve landbouw een (of zelfs dé) manier om voedselproductie te verduurzamen, zoals vaak wordt gesuggereerd? De voordelen voor natuur en milieu lijken duidelijk, die voor het verdienmodel van de boer of tuinder nog niet.

Onder de vele definities die in omloop zijn voor regeneratieve landbouw staat een gezonde bodem centraal, maar verder wordt er op verschillende manieren invulling aan het begrip gegeven. Het gebruik van en de communicatie over iets waar geen duidelijke afspraken over zijn kan verwarrend en misleidend zijn. Daarom moeten we kritisch zijn op het gebruik van (mode)termen als regeneratieve landbouw.

Tegelijkertijd is het positief en inspirerend dat bedrijven via regeneratieve landbouwpraktijken en regeneratieve programma’s van ketenpartners op een toegankelijke en passende manier met verduurzaming aan de slag gaan.

Diverse grote voedingsmiddelenbedrijven hebben regeneratieve landbouw inmiddels omarmd en programma’s in gang gezet om toeleveringsketens te verduurzamen. Ook land- en tuinbouwbedrijven gebruiken al veelvuldig landbouwpraktijken die je als regeneratief kunt omschrijven, zonder dat ze expliciet zo worden genoemd. Bedrijven passen deze praktijken toe om verschillende redenen, bijvoorbeeld omdat dit goed past binnen het nieuwe Gemeenschappelijk Landbouwbeleid of omdat afnemers het wensen.

Uiteindelijk gaat het om het doel, het verduurzamen van de land- en tuinbouwproductie. Het middel is minder belangrijk. Het is daarom noodzakelijk om resultaten (bijvoorbeeld de invloed van een productiemethode op waterkwaliteit, bodemgezondheid of biodiversiteit) te kunnen meten.

Het meten van de bredere milieu-impact op bedrijfsniveau staat echter nog in de kinderschoenen, laat staan de bredere impact inclusief de sociale- en milieueffecten.