Podcast: Precisielandbouw

Op de juiste tijd en plaats, en in de juiste hoeveelheid de juiste behandeling aan het gewas geven. Dat is in het kort precisielandbouw. Gea Bakker, sectorspecialist akkerbouw en Stefan van Merrienboer, analyst food en agribusiness vertellen in deze podcast wat deze aanpak kan betekenen voor akkerbouwers en welk verdienmodel dit op kan leveren.

Listen to the podcast

badge-apple.png badge-google.png badge-spotify.png badge-libsyn.png badge-stitcher.png

Listen on your phone

What better way to listen to RaboResearch podcasts than on the go? Subscribe to our channels now to receive all of the latest updates the minute we publish them. Just click on any of the buttons above to get started.