De aardbei is nog geen winterkoninkje: Risicomanagement met partners een must

Ketensamenwerking is een must om succesvol te kunnen innoveren in onder andere de winterteelt. Telers kunnen samen met hun ketenpartners verschillende strategieën volgen om risico’s te beheersen.

Door innovaties in teeltsystemen nemen de investeringen in de aardbeienteelt per vierkante meter toe. In Nederland is er een gestage opmars van teelt op stellingen en teelt van ‘glasaardbeien’, veelal ten koste van teelt in de vollegrond. In de toekomst zullen daar ook investeringen in oogstrobots bijkomen. Verdere modernisering in teeltsystemen is noodzakelijk vanwege uitdagingen op het gebied van duurzaamheid en beschikbaarheid van arbeid. Telers die onder glas telen met assimilatiebelichting lopen echter een relatief groot bedrijfsrisico door sterke prijsschommelingen. Daarnaast verwacht Rabobank dat de markt voor aardbeien in de komende jaren beperkt zal groeien.