Een goed klimaat voor tuinbouwtechniek: Toeleveranciers groeien en veranderen

We verwachten een omzetgroei van circa 6% voor de komende vijf jaren voor bedrijven actief in kassenbouw en tuinbouwtechniek. Maar dan dienen bedrijven wel aan enkele belangrijke randvoorwaarden te voldoen en moeten ze inspelen op een reeks uitdagingen.

Download-full-report

Report summary

De markt voor tuinbouwtechniek groeit de komende vijf jaar. De wereldwijde groei voor de markt in kassenbouw en installatiebedrijven ramen we voor de komende vijf jaren gemiddeld op circa 6% per jaar. De Nederlandse thuismarkt van veel tuinbouwtechnologie-leveranciers vervult nog steeds een belangrijke rol bij de introductie van nieuwe innovaties.

Er is zeker een aantal uitdagingen voor de bedrijven in kassenbouw en installaties. Toch kunnen de komende jaren met vertrouwen tegemoet worden gezien. De markt voor (high-tech) glastuinbouw blijft groeien. Er is daarom een gezonde toekomst mogelijk voor die bedrijven in de toelevering die een goed antwoord vinden op deze uitdagingen. Bijvoorbeeld doordat bouw- en installatiebedrijven op zoek gaan naar bundeling van de belangrijkste technieken die in een high-tech kas nodig zijn. Of door samen te werken in consortia (zoals in de weg- en waterbouw) of bedrijven samen te voegen. Investeren in onderzoek en ontwikkeling blijft ook belangrijk.