Kleur bekennen in de sierteelthandel: Consolidatie zet sterk door

De groothandel in bloemen en planten is een belangrijke schakel in de keten. Zij realiseerde in 2019 een groothandelsomzet van ongeveer EUR 7 miljard waarvan circa EUR 5,7 miljard werd geëxporteerd. De import van bloemen en planten is stabiel.

Download-full-report

Report summary

Door ander consumentengedrag, verduurzaming, digitalisering en geopolitiek verschuift de afzet tussen groothandelsbedrijven. Op grond van de ontwikkelingen komen in 2027 drie hoofdtypen sierteelthandel naar voren:

- Totaalleveranciers (3 tot 5 spelers). Conglomeraten met businessunits actief in alle afzetkanalen.
- Gespecialiseerde handelaren (ongeveer 30). Bedrijven die met specifieke product-markt combinaties vooral vakhandel en straathandel bedienen.
- Service-providers/fulfillment bedrijven (circa 10) die sterk gelieerd zijn met retail- en e-tailorganisaties.

Hoe ziet de sierteeltketen er over enkele jaren uit? Wat ons betreft wordt de organisatie van de sierteeltketen in Nederland nog scherper afgestemd op het uiteindelijke afzetkanaal. Binnen de ketens komen dan de eerdere keuzes naar voren (sortiment, regio, aankoopmotief). Daarnaast gaat voor- en achterwaartse integratie een grotere rol spelen.

Hoe ziet de sierteeltketen er over enkele jaren uit? Wat ons betreft wordt de organisatie van de sierteeltketen in Nederland nog scherper afgestemd op het uiteindelijke afzetkanaal. Binnen de ketens komen dan de eerdere keuzes naar voren (sortiment, regio, aankoopmotief). Daarnaast gaat voor- en achterwaartse integratie een grotere rol spelen.