Wereldkaart avocadohandel 2023: wereldwijde groei verre van voorbij

Zowel de productie van avocado’s als de handel daarin heeft de afgelopen tien jaar wereldwijd een grote vlucht genomen. Avocado’s zitten boordevol gezonde voedingsstoffen waardoor de vraag naar deze vrucht is toegenomen en de productie steeds winstgevender is geworden. We verwachten dat de wereldwijde handel in avocado’s blijft groeien, maar ook dat de concurrentie toeneemt. Daarom zullen telers niet alleen efficiënter, maar ook duurzamer gaan produceren. Doordat het aanbod zo sterk blijft groeien kunnen consumenten in de belangrijkste markten profiteren van relatief voordelige prijzen, wat mogelijk ook een gunstige uitwerking heeft op de populariteit van deze supervrucht.

Posterversies van de Wereldkaart avocadohandel zijn beschikbaar exclusief voor klanten van Rabobank. Wil je een poster ontvangen, neem dan contact op met je accountmanager.

Een supervrucht met hoge voedingswaarde

Het gezonde imago van avocado’s draagt wereldwijd bij aan de aantrekkingskracht van deze vrucht. Avocado’s zijn een bron van vitaminen, mineralen en enkelvoudig onverzadigde vetten. Dat de handel in deze vrucht zo sterk is toegenomen, is dan ook geen verrassing. Onze onlangs gepubliceerde Wereldkaart avocadohandel laat de opkomst zien van de wereldwijde avocadoproductie, -consumptie en -handel.

Stijgende productie

De wereldwijde avocadoproductie groeide de afgelopen tien jaar met gemiddeld 7 procent per jaar tot iets meer dan 8,4 miljoen ton in 2022. Aantrekkelijke prijzen en een goed rendement waren de hoofdredenen voor telers om de productie in belangrijke regio’s uit te breiden. In Mexico, dat momenteel 30 procent van de wereldwijde avocadoteelt voor zijn rekening neemt, groeide de productie de afgelopen tien jaar met gemiddeld ongeveer 6 procent per jaar. In Colombia, Peru en Kenia was dat respectievelijk 15 procent, 12 procent en 11 procent. Colombia produceert inmiddels 12 procent van de wereldproductie, Peru 9 procent en Kenia 6 procent (zie figuur 1). De Verenigde Staten (VS) – in 2012 nog een van de grootste avocadoproducenten ter wereld – zakte een paar plaatsen op de ranglijst van producenten en staat niet langer in de top tien.

Figuur 1: Wereldwijde avocadoproductie in rap tempo toegenomen

figure1_Avocado_NL

Bron: FAO, USDA, Rabobank 2023

Doordat de avocadoproductie is toegenomen in landen met oogstseizoenen die elkaar aanvullen, zijn avocado’s nu het hele jaar verkrijgbaar in de belangrijkste markten, waaronder de VS, de Europese Unie en sommige Aziatische markten. Hoewel de productie in Mexico het hele jaar doorloopt, is er een seizoensgebonden dieptepunt in juni en juli. Dat is precies het moment waarop de productie in de VS (Californië) en Peru piekt. Zo blijven de avocadoschappen in de VS het hele jaar gevuld (zie figuur 2). Ook in Europa zijn het hele jaar avocado’s verkrijgbaar door leveringen uit Peru, Colombia, Chili, Spanje, Zuid-Afrika, Kenia en andere regio's. Omdat het Chinese oogstseizoen goed aansluit op dat van regio's als Peru, verwachten we dat China meer uit die regio’s gaat importeren.

Figuur 2: Avocadoseizoen voor een selectie van landen

figure2_Avocado_NL

Bron: Hass Avocado Board, Rabobank 2023

Sterke groei in wereldwijde handel met dipje in 2022

Na jaren van gestage groei daalde de wereldwijde avocado-export in 2022 met 5 procent. De toename van de export uit Peru, Kenia, Zuid-Afrika en Marokko was niet voldoende om de lagere productie en export vanuit Mexico, Spanje, Chili en Israël te compenseren (zie figuur 3). Met een gemiddelde jaarlijkse groei van ongeveer 8 procent in de afgelopen tien jaar is Mexico in 2022 opnieuw ’s werelds grootste exporteur van avocado’s, met meer dan 1 miljoen ton. Verreweg de belangrijkste bestemming van Mexicaanse avocado’s zijn de VS. Dankzij de veelzijdigheid van de vrucht en succesvolle promotiecampagnes is er veel vraag naar avocado's in zowel de detailhandel als de horeca in dat land. De uitvoer uit Peru, Spanje en Kenia groeide tussen 2012 en 2022 met respectievelijk 22 procent, 6 procent en 15 procent. Bovendien groeide de uitvoer uit Colombia in dezelfde periode van niets tot 99.000 ton. De export uit Chili, Zuid-Afrika en Israël groeide licht.

Figuur 3: De wereldwijde export van avocado's is het afgelopen decennium sterk gegroeid

figure3_Avocado_NL

Bron: Handelskaart, Rabobank 2023

De VS blijven de grootste afzetmarkt voor geëxporteerde avocado’s. De import in dat land nam in de periode 2012-2022 toe met gemiddeld 8 procent per jaar. Nederland, Spanje, Frankrijk, Duitsland en het Verenigd Koninkrijk voerden respectievelijk ongeveer 14 procent, 20 procent, 8 procent, 16 procent en 12 procent meer in. Nederland is een van de grootse 'avocado hubs’. Het land importeert avocado’s vanuit overzeese gebieden en exporteert ze vervolgens naar andere Europese landen. Van de tien belangrijkste avocado-importerende landen groeide de invoer in Chili in procentuele termen het sterkst, van 1.000 ton in 2012 tot 59.000 ton in 2022.

In de wereldmarkt voor avocado’s gaat 18 miljard dollar om, maar de consumptie per hoofd van de bevolking verschilt

Wij schatten dat de wereldmarkt voor avocado’s in 2022 ongeveer 18 miljard dollar waard was. De VS en Canada waren samen goed voor zo’n 27 procent. Volgens onze schattingen zijn Europa, Azië, Oceanië, en Afrika en het Midden-Oosten goed voor respectievelijk 22 procent, 11 procent, 4 procent en 4 procent van de wereldwijde markt. We denken dat er landen zijn waar nog ruimte is voor groei, want de consumptie per hoofd van de bevolking varieert sterk per land. Als we kijken naar de beschikbaarheid van avocado's per hoofd van de bevolking (een indicator voor de consumptie), is Mexico koploper met ongeveer 9kg avocado's per persoon per jaar, gevolgd door Chili met bijna 8kg. Australië en de VS maken de lijst van landen met meer dan 4kg per hoofd van de bevolking compleet (zie figuur 4). In Europa loopt de consumptie per hoofd van de bevolking sterk uiteen.

Figuur 4: De beschikbaarheid van avocado's per hoofd van de bevolking verschilt sterk per land

figure4_Avocado_NL

*Noot: De beschikbaarheid wordt als volgt berekend: (productie + invoer - uitvoer)/bevolking van het land.
Dat is niet hetzelfde als consumptie omdat eventuele verspilling en verlies hier niet in meegenomen zijn.
Bron: Rabobank 2023

Duurzaamheid staat op de agenda

De avocadosector besteedt steeds meer aandacht aan het voorlichten van consumenten over de voedingswaarde van avocado's en de duurzaamheid ervan. Het meest besproken duurzaamheidsvraagstuk is het waterverbruik bij de teelt van avocado’s. Onder andere daarom hebben avocadotelers geïnvesteerd in geavanceerde irrigatiesystemen om de waterefficiëntie te verbeteren. Hoeveel irrigatiewater er wordt gebruikt bij de teelt verschilt sterk per productieland en hangt af van onder meer het klimaat en de teeltomstandigheden. In landen waar relatief veel regen valt, zoals Colombia en de Dominicaanse Republiek, is de zogenaamde ‘blauwe watervoetafdruk’ (het gebruik van irrigatie) relatief laag in vergelijking met landen als Israël, Chili en Zuid-Afrika waar minder regen valt.

Voor het volledige (Engelstalige) rapport met onze regionale prognoses, log in en download de PDF.

 • Cindy van Rijswick

  Global Strategist – Fresh Produce, Farm Inputs
  Read more
 • David Magaña

  Senior Analyst – Horticulture
  Read more
 • Gonzalo Salinas

  Senior Analyst – Fresh Produce
  Read more
 • Pia Piggott

  Analyst – Associate Analyst
  Read more