De Nederlandse glasgroentesector naar voren: Bouwen aan een robuuste onderneming in 2026

De Nederlandse glasgroentesector heeft, na een moeizame periode 2009-2014, in 2015 en 2016 de wind weer in de zeilen doordat het rendement is hersteld. Voor de toekomst ziet de Rabobank perspectief voor diverse typen ondernemingen in de Nederlandse glasgroentesector: grootschalig en kleinschalig, familiebedrijf en corporate glasgroentebedrijf. Wel zullen deze ondernemingen zich anders moeten organiseren, gedwongen door marktomstandigheden.

picture of man plucking tomatoes

Samenvatting

Een gezonde markt

De markt voor groenten is en blijft letterlijk en figuurlijk een gezonde markt, waar veel kansen liggen om waarde toe te voegen. Dit kan onder meer door onderscheidende kwaliteit, milieu-impact, gemak, exclusiviteit, beleving en gezondheid en daarnaast met snelheid, manier en locatie van beleveren. We zien wereldwijd groei in geavanceerde glasgroenteketens en nieuwe productiesystemen in en rondom grote steden.

Maar ook werk aan de winkel

Toch zullen veel van de huidige ondernemers haast moeten maken met het ontwikkelen van hun organisatie om tijdig te kunnen transformeren naar een gezonde, robuuste, duurzame onderneming. Dit is noodzakelijk om te produceren wat de markt vraagt en dus om te profiteren van de vele kansen die er zijn om waarde toe te voegen met een volledig assortiment, effectieve marketing, gemaksproducten, onderscheidende verpakkingen, smaak enzovoorts. 

De markt voor glasgroente groeit immers vooral in waarde en minder in volume. Door de blijvende concurrentiedruk en volatiliteit in de markt zijn robuuste ondernemingen die hechter in de keten samenwerken een must. 

Succes in vele vormen

Niet één type keten is zaligmakend, maar de grote gemene deler in de toekomstige glasgroentesector is een korte keten met kritische massa, professionele marketing, meer gezamenlijke regie vanuit de glasgroenteondernemingen in nauwe samenspraak met afnemers en volledige uitwisseling van informatie in de waardeketen. 

In het RaboResearch-rapport ‘De Nederlandse glasgroentesector naar voren: Bouwen aan een robuuste onderneming in 2026’ omschrijven wij drie soorten glasgroente-ondernemingen die we zien ontstaan in het komende decennium:

1. Het ondernemende collectief van excellente producenten: kenmerkend voor zo’n collectief van producenten zijn het uitblinken in productie, een gezamenlijke exploitatie, openheid en onderling vertrouwen.
2. De toonaangevende tuinbouw-corporate: een voorwaarts geïntegreerde (grootschalige) producent-marketeer. Deze onderneming kan jaarrond een volledig en vooraanstaand assortiment aan klanten leveren.
3. De fabuleuze productspecialist: een onderneming gespecialiseerd in exclusieve producten.