Podcast: Mestbeleid en -verwerking komende jaren

Door ontwikkelingen in de sector en gewijzigd beleid is het de vraag of de huidige mestregelgeving nog passend is. Jan Roefs van het Nederlands Centrum voor Mestverwaarding schreef daarom een advies over gewenste aanpassingen in het mestbeleid. In deze podcast bespreekt Lambert van Horen dit met hem en met René Veldman van de Rabobank.

Luister naar de podcast

badge-apple.png badge-google.png badge-spotify.png badge-libsyn.png badge-stitcher.png