De Green Deal voor Europa gaat Agrosector raken

Met de Europese Green Deal komen het Nederlandse milieubeleid en het Europese landbouwbeleid in elkaars verlengde te liggen. Dit heeft impact op agrarische ondernemers én producenten van voedingsmiddelen.

Click here to download this article as a PDF file

Report summary

Met de Green Deal voor Europa, komen het Nederlandse milieubeleid en het Europese landbouwbeleid in elkaars verlengde te liggen. Agrarische ondernemers zullen merken dat hun prestaties met betrekking tot milieu, klimaat, natuur- en waterbeheer bepalen of ze in aanmerking komen voor inkomenssteun uit Brussel. Onder de Green Deal draagt de voedingsmiddelenindustrie bij aan een gezonder en duurzamer dieet voor consumenten via veranderingen in de etikettering, samenstelling en verpakking van producten. Daarnaast wordt voedselverspilling beter meetbaar gemaakt en komen er doelen voor vermindering.