Peulvruchten in Nederland: Kansen, maar nog niet klaar voor een comeback

De consumptie en teelt van peulvruchten staan in een positief daglicht. De Europese Unie zet in op een hogere zelfvoorzieningsgraad van plantaardige eiwitten en de verkoop van vleesvervangers neemt toe. Dit biedt kansen voor akkerbouwers om peulvruchten in regionaal verband voor veehouders te telen. Maar voor een brede (her)introductie van peulvruchten in de Nederlandse akkerbouw is meer nodig.

Op korte termijn lijkt de beste mogelijkheid voor Nederlandse peulvruchten te liggen in het voorzien in de behoefte aan regionaal eiwit bij veehouders. Op langere termijn is het belangrijk dat door veredeling en praktijkonderzoek de teeltrisico’s afnemen, opbrengsten stijgen en afzetzekerheid toeneemt. Zo worden peulvruchten een aantrekkelijk alternatief voor Nederlandse akkerbouwers en draagt het bij aan meer diversiteit in het bouwplan van de Nederlandse akkerbouw.