Podcast: Een goed paard maakt nog geen goede stal

Is paardenhouderij een landbouwsector, overheersen kenmerken van recreatie of staat de sport centraal in het businessmodel? Afijn, genoeg vragen over dierenwelzijn, milieu, businessmodellen en financiële zaken om voor te leggen aan Rene Veldman en Henk Lemmen, beiden binnen Rabobank betrokken bij het expertiseteam paardenhouderij.

Luister naar de podcast

badge-apple.png badge-google.png badge-spotify.png badge-libsyn.png