Podcast: Fit for 55 – Wat zijn de gevolgen?

De Europese Unie heeft een maatregelenpakket opgesteld om de klimaatdoelen van Parijs te bereiken. We kennen dit pakket als “Fit for 55”. Zijn de gevolgen voor bedrijven al in kaart te brengen? Harry Smit van RaboResearch geeft de stand van zaken weer.

Listen Now

badge-apple.png badge-google.png badge-spotify.png badge-libsyn.png 

Listen on your Phone

What better way to listen to RaboResearch podcasts than on the go? Subscribe to our channels now to receive all of the latest updates the minute we publish them. Just tap one of the buttons above on your phone to get started, or watch the video below for a how-to.

How to Listen to Podcasts