Podcast: Melkveehouderij in veenweidegebied

De melkveehouderij in veenweidegebieden staat onder druk. De bodem daalt en de uitstoot van CO2 is te hoog. In deze podcast geven Siebe Meindertsma, directeur F&A Rabobank Friesland en Daniëlle Duijndam, onderzoeksanaliste, uitleg op de visie die door Rabobank is opgesteld.

Luister naar de podcast

badge-apple.png badge-google.png badge-spotify.png badge-libsyn.png badge-stitcher.png