Precisielandbouw in de Nederlandse akkerbouwsector: Wat zeggen klanten?

Precisielandbouw heeft ondernemers in de Nederlandse akkerbouw veel te bieden. Technieken zoals bodemscans, variabele toediening en stuursystemen op basis van GPS, helpen bij het efficiënt en nauwkeurig inzetten van beschikbare productiemiddelen.

Download-full-report

Report summary

De praktijk leert echter dat het gebruik van precisielandbouw op het akkerbouwbedrijf nog veel haken en ogen kent. Rabobank heeft in het voorjaar van 2020 een vragenlijst over precisielandbouw gestuurd aan klanten in de akkerbouwsector. Respondenten geven aan dat zij efficiënt en nauwkeurig werken als grootste voordeel van precisielandbouw zien en dat zij binnen nu en vijf jaar willen investeren in variabele toedieningstechnieken. Belangrijkste nadelen volgens klanten zijn: hoge (eenmalige) investeringskosten zonder dat daar duidelijke inkomsten tegenover staan, en techniek die niet Plug & Play is.

Luister hier naar de podcast