Tulpenmanie of tulpenbranie? Markt en risico's groeien beide

De tulp is een nationaal symbool. En terecht: Nederlandse bedrijven domineren de mondiale veredeling, teelt, broei en handel van tulpen. De markt voor de tulp als bloembol is stabiel. Hoewel de verkoop aan particulieren terugloopt, wordt dit gecompenseerd door een groeiende vraag van institutionele partijen (‘landscaping’). Er is een goed perspectief voor de tulp als snijbloem. De wereldwijde afzet kan tot 2023 groeien met 1 miljard stelen per jaar.

picture of tulips in a greenhouse

Belangrijkste voorwaarden zijn een beter kwaliteitsbesef in alle ketenschakels, meer nadruk op duurzame productie en voldoende beschikbaarheid van goede grond. Ook belangrijk: bij veel bedrijven leidt de opvolgingssituatie tot stagnatie. 

De schaalvergroting in teelt, broei en handel zet door. Dit is echter niet voor iedereen weggelegd – alleen bedrijven met voldoende gekwalificeerd middenkader gaan hierin mee. Vooral door concentratie in de afzet nemen de risico’s bij de teelt- en broeibedrijven toe. 

De belangrijkste uitdaging voor teeltbedrijven is een forse verduurzaming. Voor broeibedrijven is daarentegen de voorziening van de juiste bollen het belangrijkst. Samenwerking in onderzoek en beleid is noodzakelijk om de aanwezige kansen in de markt daadwerkelijk te verzilveren. 

De sector beseft onvoldoende dat dit een voorwaarde is voor groei. Het onderzoek is nu sterk versnipperd en niet toereikend om snel grote doorbraken voor een duurzame sector te realiseren terwijl bijvoorbeeld biotechnologie wel kan gaan bijdragen aan een duurzame sector.