Privacy en cookies

Voor de Rabobank Groep staat het belang van de klant – uw belang – te allen tijde centraal. Dat betekent dat wij financiële diensten, -producten én oplossingen bieden, die voor u waardevol zijn en aansluiten bij uw situatie. Gebaseerd op integriteit en wederzijds respect.

Integriteit en respect: voorwaarden voor het handelen van de Rabobank Groep

 1. De Rabobank Groep is gebonden aan de Wet bescherming persoonsgegevens. Zij onderschrijft de Gedragscode Verwerking Persoonsgegevens Financiële Instellingen, die is opgesteld door de Nederlandse Vereniging van Banken en het Verbond van Verzekeraars. Deze gedragscode is een uitwerking van de wettelijke bescherming van de omgang met persoonsgegevens van klanten. Een exemplaar van de gedragscode kunt u aanvragen bij het onderdeel van de Rabobank Groep waar u klant bent.
 2. De door u verstrekte persoonsgegevens gebruikt de Rabobank Groep om u zo goed mogelijk te kunnen adviseren over haar producten en diensten. Uw persoonsgegevens zijn beschikbaar voor alle onderdelen van de Rabobank Groep, zodat steeds een zo afgewogen en evenwichtig mogelijk advies of dienst geleverd kan worden. Daarbij blijven onverkort de interne en wettelijke spelregels voor de uitwisseling van persoonsgegevens van toepassing. Daarnaast worden deze gegevens gebruikt voor het voorkomen, detecteren en bestrijden van fraude en witwassen. Als u geen informatie over diensten en producten wilt ontvangen, dan kunt u dat kenbaar maken bij het onderdeel van de Rabobank Groep waar u klant bent.
 3. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens gaat de Rabobank Groep zorgvuldig te werk. Zij gebruikt alleen díe gegevens die nodig zijn voor een optimale dienstverlening. Voor zover dat niet voortvloeit uit de wet of uit verplichtingen die de Rabobank Groep jegens u is aangegaan, worden zonder uw toestemming geen persoonsgegevens aan derden verstrekt.
 4. Waar het gaat om verzekeringen, verwerken bepaalde onderdelen van de Rabobank Groep ook medische persoonsgegevens. Verwerking daarvan vindt plaats onder verantwoordelijkheid van medisch adviseurs. Medisch adviseurs beoordelen vragen op het gebied van acceptatie en uitkering van bijvoorbeeld levens- en arbeidsongeschiktheidsverzekeringen. Een medisch adviseur is uit hoofde van zijn beroepsgeheim gebonden aan geheimhoudingsplicht.
 5. U heeft de mogelijkheid om aan het onderdeel van de Rabobank Groep waar u klant bent te vragen welke gegevens deze van u verwerkt en, bij eventuele onjuistheden, te laten corrigeren. Een overzicht van uw gegevens kunt u schriftelijk aanvragen bij het onderdeel van de Rabobank Groep waar u klant bent.
 6. De belangrijkste onderdelen van de Rabobank Groep in het kader van dit Privacy Statement zijn:
  • Coöperatieve Rabobanken en hun dochters, waaronder makelaarskantoren en assurantietussenpersonen
  • Rabobank Nederland, waaronder Rabobank International, Rabo Securities, Alex
  • De Lage Landen International B.V.
  • Rabo Vastgoedgroep
  • Rabohypotheekbank N.V.
  • Rabo Groen Bank B.V.
  • Robeco Group N.V.
  • Schretlen & Co N.V.
  • Obvion N.V.
  • FGH Bank N.V.
  • Rabo Mobiel B.V.
  • Orbay B.V.

Privacy & solliciteren

Via deze website is het mogelijk om te solliciteren op openstaande vacatures van de Rabobank Groep. Rabobank Groep onderschrijft de NVP-Sollicitatiecode. Deze sollicitatiecode bevat basisregels die arbeidsorganisaties naar het oordeel van de Nederlandse Vereniging voor Personeelbeleid (NVP) in acht behoren te nemen bij de werving en selectie ter vervulling van vacatures. Als sollicitant heb je recht op:

 • een eerlijke kans op aanstelling
 • informatie
 • privacy
 • een vertrouwelijke behandeling van je persoonlijke gegevens
 • een doelmatige sollicitatieprocedure
 • toegang tot een geschillenregeling

Cookies voor managementinformatie

Rabobank Groep verzamelt en analyseert bepaalde gegevens over het bezoek aan de website, zoals de bezoekfrequentie, browsertype, IP-adres, de bezochte pagina's en bezochte vorige internetsites en de duur van de gebruikerssessie. Deze gegevens worden gebruikt om de werking van de verschillende internetpagina's te verbeteren en deze site beter op gebruikerswensen aan te passen. Rabobank Groep verzamelt via deze website geen persoonsgerichte informatie behalve de informatie die u ons zelf ter beschikking stelt.

Cookies

De relatie met u staat bij de Rabobank voorop. Om u zo goed mogelijk van dienst te kunnen zijn, maakt deze website van de Rabobank gebruik van cookies. Cookies worden gebruikt voor functionaliteiten op de website en voor meer gebruiksgemak voor u.

Wat zijn cookies?
Cookies zijn kleine, eenvoudige tekstbestanden die wij op uw computer, tablet of mobiele telefoon plaatsen als u onze website bezoekt. In deze cookies wordt informatie over uw websitebezoek bijgehouden. Bij uw volgende bezoek met hetzelfde apparaat wordt de informatie in dit tekstbestand geraadpleegd, zodat wij u kunnen herkennen.

Veilig en vertrouwelijk
De informatie die is opgeslagen in de cookies wordt alleen gebruikt door deze website. Uiteraard worden gegevens niet zonder uw toestemming met derden gedeeld.

Noodzakelijke cookies
Sommige cookies zijn noodzakelijk om u als klant te identificeren. Door deze cookies kunt u gebruikmaken van functionaliteiten op de website, zoals streaming koersen.

Cookies voor meer gebruiksgemak
Naast de noodzakelijke cookies zetten wij cookies in om de website persoonlijker en gebruiksvriendelijker te maken. Voor het gebruik van cookies voor meer gebruiksgemak vragen wij uw toestemming. Als u ervoor kiest cookies voor meer gebruiksgemak niet te accepteren, dan is het nog steeds mogelijk gebruik te maken van deze website. Cookies voor meer gebruiksgemak hebben de volgende functies:

 • om u op een betere en meer persoonlijke manier te kunnen informeren over onze diensten en producten;
 • voor het maken van analyses voor onderzoek;
 • om de website te verbeteren;
 • voor veiligheidsdoeleinden;
 • om onze relatie met u als klant te beheren.

Cookie instellingen wijzigen
U kunt de toestemming voor het gebruik van cookies intrekken door deze te verwijderen in uw browser. Raadpleeg voor het verwijderen van cookies de handleiding van uw browser.

Adjust your cookie settings